Cambio Sustainability

Digi Surfer

Digi Surfer wil met gerefurbishde laptops en zelfontwikkelde, taalloze trainingen digitaal analfabetisme bestrijden in Nederland. Aan mij de taak om de strategie en het businessmodel aan te scherpen.

Samen hebben we verschillende scenario’s gedefinieerd en een koers bepaald voor de komende 3 jaar. Ik heb een financieel model opgesteld en bemiddeld bij het aantrekken van groeifinanciering. Nu kan Digi Surfer zich weer richten op hun hoofddoel!

“Hier komt nog een quote”

Naam, Bedrijf

Recent Posts