Cambio Sustainability

Doenersdreef Zorg

Doenersdreef Zorg vangt jongeren met een licht verstandelijke beperking op en begeleidt hen naar een diploma, (participatie)baan en zelfstandig wonen. Doenersdreef wil een vernieuwend en circulair buurtschap oprichten.

Mijn rol was het samenbrengen van de verschillende onderdelen – zoals circulaire bouw en een zelfvoorzienend systeem – tot een logisch geheel: een samenhangend plan en een sluitende businesscase.

“Hier komt nog een quote”

Naam, Bedrijf

Recent Posts